„Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Buda: Do programu zgłosiło się siedem banków

Mamy już w zasadzie zbudowaną siatkę dostępności udzielania kredytów dla rządowego programu „bezpieczny kredyt” – poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na antenie RMF FM. Dodał, że do programu zgłosiło się siedem banków.

Minister podkreślił, że program wystartuje 1 lipca tego roku.

„Dzisiaj już mamy siedem banków, które deklarują udział, to jest ponad 2 tys. placówek, co powoduje, że na powiat mamy kilkanaście placówek, w których będzie można starać się o ten kredyt. (…) Po drugie są jeszcze pośrednicy, więc mamy już w zasadzie zbudowaną siatkę dostępności do tych kredytów” – powiedział w RMF FM Waldemar Buda.

Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe wprowadza „bezpieczny kredyt 2 proc.” z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa. Ponadto ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich; przewiduje też rekompensaty dla przedsiębiorców w związku z zawieszeniem ruchu na przejściach granicznych.

Zgodnie z ustawą, „bezpieczny kredyt” z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich. Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie – osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Kwota „bezpiecznego kredytu” nie będzie mogła przekroczyć 500 tys. zł albo – jeśli kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub ma co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł. Wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 200 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego lub niepełnego wkładu będzie można skorzystać z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dopłata do rat będzie przysługiwała przez 10 lat, a kredyt będzie spłacany w formule stałych rat kapitałowych (malejących rat kapitałowo-odsetkowych). W okresie stosowania dopłat oprocentowanie kredytu, według wyjaśnień na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyniesie dla kredytobiorcy 2 proc. powiększone o marżę, prowizję i inne opłaty bankowe (jeśli będą pobierane). „Bezpieczne kredyty” będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca br. (PAP)

"Bezpieczny kredyt 2 proc.". Buda: Do programu zgłosiło się siedem banków